Rekeneenheid voor personeel

Wil jij alles weten over de rekeneenheid voor personeel? Voor recruiters binnen een bedrijf is het berekenen van personeelssterkte belangrijk. Dit doen ze aan de hand van het aantal FTE’s binnen een organisatie of vestiging. Een beetje afhankelijk van het soort bedrijf. In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over FTE (de rekeneenheid voor personeel).

Als organisatie heb je eigenlijk altijd wel te maken met personeel. Maar je wilt niet meer personeel inzetten als dat er nodig is voor de functies. Om daar controle over te houden is het dus belangrijk om de personeelssterkte te weten. Waarbij sommige bedrijven rekenen vanuit bezettingsgraad. Zodat er elk moment voldoende personeel aanwezig is. Maar er geen onnodige uren worden ingezet binnen de bezetting. Waarbij doelstellingen natuurlijk worden berekend.

Binnen de wereld van recruiters is personeelssterkte ongekend belangrijk. Er kan door het berekenen ervan tijdig worden geschakeld om meer bezetting te regelen door vacatures of af te schalen wanneer omstandigheden dit vragen.

Hoe bereken je de FTE van personeel?

Het berekenen van fte is relatief eenvoudig. Een fulltime functie is altijd 1 fte. Wat dus gelijk staat aan 36, 38 of 40 uur. Een beetje afhankelijk binnen welke branche je werkzaam bent.

Voorbeeld: als een fulltime functie 40 uur per week telt staat deze voor 1 fte. Werk je maar 20 uur per week dan staat het aantal uren gelijk aan 0,5 fte. Het aantal fte is dus altijd een getal tussen de 0 en 1.

Hoe bereken je de personeelssterkte?

Om de personeelssterkte te berekenen is het nodig dat je het totaal aantal uren binnen een bedrijf of afdeling weet. Maar ook weet hoeveel uur binnen jouw branche voor een fulltime aantal uren staat. Als deze gegevens duidelijk zijn kan je eenvoudig de personeelssterkte berekenen.

Deel het totaal aantal uren door de fulltime uren. Neem als voorbeeld 100 uur en een fulltime werkweek van 40 uur. Dan deel je de 100 uur door 40 uur en is de personeelssterkte 2,5 fte.

Aan de hand van de bovenstaande berekening kun je dus gemakkelijker kaderen. Waardoor je veel gemakkelijker de personeelskosten kunt bewaren of bijstellen als er onderbezetting op een afdeling te verwachten valt. Het is dus een belangrijk hulpmiddel!